ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "วาโย"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    วาโย

    กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

    หมวดหมู่ คำไวพจน์ ลม

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "วาโย"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
มารุตคำไวพจน์ ลม
พระพายคำไวพจน์ ลม
เอาเรื่องคำไวพจน์ มาก
พหูคำไวพจน์ มาก
จัดคำไวพจน์ มาก
มหันต์คำไวพจน์ มาก
โอฬารคำไวพจน์ มาก
หลายคำไวพจน์ มาก
แครครั่งคำไวพจน์ มาก

คำศัพท์ หมวด "คำไวพจน์ ลม" เหมือนกับ "วาโย"   ได้แก่