ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "วาโย"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "วาโย"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
มารุตคำไวพจน์ ลม
พระพายคำไวพจน์ ลม
คำไวพจน์ เรียนรู้คำไวพจน์ การศึกษา
ถิ่นคำไวพจน์ ที่
บ่อเกิดคำไวพจน์ ที่
แว่นแคว้นคำไวพจน์ ที่
สัญจรคำไวพจน์ ไป
ที่คำไวพจน์ ที่

คำศัพท์ หมวด "คำไวพจน์ ลม" เหมือนกับ "วาโย"   ได้แก่