ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "วาสนะ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    วาสนะ

    กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม อารมณ์/ความรู้สึก

    หมวดหมู่ คำไวพจน์ หอม

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "วาสนะ"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
ประทิ่นคำไวพจน์ หอม
อวลคำไวพจน์ หอม
สุคนธ์คำไวพจน์ หอม
วาสะคำไวพจน์ หอม
สุรภีคำไวพจน์ หอม
พิโดรคำไวพจน์ หอม
เทวสุคนธ์คำไวพจน์ หอม
โดรคำไวพจน์ หอม
รัญจวนคำไวพจน์ หอม