ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "วายชีพ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    วายชีพ

    กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม เหตุการณ์

    หมวดหมู่ คำไวพจน์ ตาย

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "วายชีพ"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
บรรลัยคำไวพจน์ ตาย
วายชนม์คำไวพจน์ ตาย
ปรลัยคำไวพจน์ ตาย
วายปราณคำไวพจน์ ตาย
มรณะคำไวพจน์ ตาย
อาสัญคำไวพจน์ ตาย
ดับจิตคำไวพจน์ ตาย

คำศัพท์ หมวด "คำไวพจน์ ตาย" เหมือนกับ "วายชีพ"   ได้แก่