ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "วายชนม์"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    วายชนม์

    กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม เหตุการณ์

    หมวดหมู่ คำไวพจน์ ตาย

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "วายชนม์"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
บรรลัยคำไวพจน์ ตาย
ปรลัยคำไวพจน์ ตาย
วายปราณคำไวพจน์ ตาย
มรณะคำไวพจน์ ตาย
อาสัญคำไวพจน์ ตาย
วายชีพคำไวพจน์ ตาย
ดับจิตคำไวพจน์ ตาย
เอาเรื่องคำไวพจน์ มาก
พหูคำไวพจน์ มาก

คำศัพท์ หมวด "คำไวพจน์ ตาย" เหมือนกับ "วายชนม์"   ได้แก่