ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "วัสสานะ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    วัสสานะ

    กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

    หมวดหมู่ คำไวพจน์ ฝน

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "วัสสานะ"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
วัสนะคำไวพจน์ ฝน
พิรุณคำไวพจน์ ฝน
วัสคำไวพจน์ ฝน
พลาหกคำไวพจน์ ฝน
วรรษคำไวพจน์ ฝน
พรรษคำไวพจน์ ฝน
หยิม ๆคำไวพจน์ ฝน
ปรอย ๆคำไวพจน์ ฝน
วุฐิคำไวพจน์ ฝน