ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "วัสนะ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    วัสนะ

    กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

    หมวดหมู่ คำไวพจน์ ฝน

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "วัสนะ"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
วัสสานะคำไวพจน์ ฝน
พิรุณคำไวพจน์ ฝน
วัสคำไวพจน์ ฝน
พลาหกคำไวพจน์ ฝน
วรรษคำไวพจน์ ฝน
พรรษคำไวพจน์ ฝน
หยิม ๆคำไวพจน์ ฝน
ปรอย ๆคำไวพจน์ ฝน
วุฐิคำไวพจน์ ฝน