ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "วัจนะ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "วัจนะ"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
วัจนาคำไวพจน์ คำพูด
วาจาคำไวพจน์ คำพูด
พากย์คำไวพจน์ คำพูด
พจนาคำไวพจน์ คำพูด
ถ้อยคำไวพจน์ คำพูด
วจีคำไวพจน์ คำพูด
พาทีคำไวพจน์ คำพูด
คำไวพจน์ เรียนรู้คำไวพจน์ การศึกษา
เต้าคำไวพจน์ ไป

คำศัพท์ หมวด "คำไวพจน์ คำพูด" เหมือนกับ "วัจนะ"   ได้แก่