ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "ลีลา"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "ลีลา"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
ไคลคลาคำไวพจน์ คำกริยาแสดงความเคลื่อนไหว
คลานคำไวพจน์ คำกริยาแสดงความเคลื่อนไหว
เยื้องย่างคำไวพจน์ คำกริยาแสดงความเคลื่อนไหว
ประพาสคำไวพจน์ คำกริยาแสดงความเคลื่อนไหว
ยุรยาตรคำไวพจน์ คำกริยาแสดงความเคลื่อนไหว
นวยคำไวพจน์ คำกริยาแสดงความเคลื่อนไหว
โกรธคำไวพจน์ กริยา
อาศัยคำไวพจน์ กริยา
ไคลคำไวพจน์ ไป

คำศัพท์ หมวด "คำไวพจน์ คำกริยาแสดงความเคลื่อนไหว" เหมือนกับ "ลีลา"   ได้แก่