ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "ลมหายใจ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "ลมหายใจ"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
มารุตคำไวพจน์ ลม
วาโยคำไวพจน์ ลม
พระพายคำไวพจน์ ลม
ชีวิตคำไวพจน์ ชีวิต
ร่วมชีวิตคำไวพจน์ ชีวิต
ไว้ชีวิตคำไวพจน์ ชีวิต
ชีวาคำไวพจน์ ชีวิต
ชีวันคำไวพจน์ ชีวิต
ความเป็นอยู่คำไวพจน์ ชีวิต