ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "ฤาษี"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "ฤาษี"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
เพื่อนคำไวพจน์ มนุษย์
เอาเรื่องคำไวพจน์ มาก
พหูคำไวพจน์ มาก
จัดคำไวพจน์ มาก
มหันต์คำไวพจน์ มาก
โอฬารคำไวพจน์ มาก
หลายคำไวพจน์ มาก
แครครั่งคำไวพจน์ มาก
อักโขคำไวพจน์ มาก

คำศัพท์ หมวด "คำไวพจน์ มนุษย์" เหมือนกับ "ฤาษี"   ได้แก่