ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "ฤาษี"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "ฤาษี"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
มนุษย์คำไวพจน์ คน
เพื่อนมนุษย์

คำศัพท์ หมวด "มนุษย์" เหมือนกับ "ฤาษี"   ได้แก่