ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "ฤดี"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ฤดี

    กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม อวัยวะ/ร่างกาย

    หมวดหมู่ คำไวพจน์ ใจ

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "ฤดี"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
ฤทัยคำไวพจน์ ใจ
มโนคำไวพจน์ ใจ
ดวงหทัยคำไวพจน์ ใจ
หฤทัยคำไวพจน์ ใจ
ดวงใจคำไวพจน์ ใจ
มนคำไวพจน์ ใจ
ดวงแดคำไวพจน์ ใจ
กมลคำไวพจน์ ใจ
เอาเรื่องคำไวพจน์ มาก

คำศัพท์ หมวด "คำไวพจน์ ใจ" เหมือนกับ "ฤดี"   ได้แก่