ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "ราพณาสูร"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ราพณาสูร

    กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม วรรณคดี/เทพนิยาย

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "ราพณาสูร"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
ยักษาคำไวพจน์ ยักษ์
รามสูรคำไวพจน์ ยักษ์
อสุราคำไวพจน์ ยักษ์
รากษสคำไวพจน์ ยักษ์
ราพณ์คำไวพจน์ ยักษ์
ยักษิณีคำไวพจน์ ยักษ์
กุมภัณฑ์คำไวพจน์ ยักษ์
แทตย์คำไวพจน์ ยักษ์
เอาเรื่องคำไวพจน์ มาก

คำศัพท์ หมวด "คำไวพจน์ ยักษ์" เหมือนกับ "ราพณาสูร"   ได้แก่