ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "ยื่น"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ยื่น

    หมวดหมู่ ให้