ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "ยาตรา"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "ยาตรา"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
คำไวพจน์ เรียนรู้คำไวพจน์ การศึกษา
ถิ่นคำไวพจน์ ที่
บ่อเกิดคำไวพจน์ ที่
แว่นแคว้นคำไวพจน์ ที่
ยืนอยู่คำไวพจน์ อยู่
ตั้งอยู่คำไวพจน์ อยู่
บริเวณคำไวพจน์ ที่

คำศัพท์ หมวด "คำไวพจน์ ไป" เหมือนกับ "ยาตรา"   ได้แก่