ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "ยักษิณี"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ยักษิณี

    กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม วรรณคดี/เทพนิยาย

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "ยักษิณี"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
อสูรคำไวพจน์ ยักษ์
ยักษีคำไวพจน์ ยักษ์
ยักษาคำไวพจน์ ยักษ์
รามสูรคำไวพจน์ ยักษ์
อสุราคำไวพจน์ ยักษ์
ราพณาสูรคำไวพจน์ ยักษ์
รากษสคำไวพจน์ ยักษ์
ราพณ์คำไวพจน์ ยักษ์
กุมภัณฑ์คำไวพจน์ ยักษ์