ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "ยักษา"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ยักษา

    กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม วรรณคดี/เทพนิยาย

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "ยักษา"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
รามสูรคำไวพจน์ ยักษ์
อสุราคำไวพจน์ ยักษ์
ราพณาสูรคำไวพจน์ ยักษ์
รากษสคำไวพจน์ ยักษ์
ราพณ์คำไวพจน์ ยักษ์
ยักษิณีคำไวพจน์ ยักษ์
กุมภัณฑ์คำไวพจน์ ยักษ์
แทตย์คำไวพจน์ ยักษ์
เอาเรื่องคำไวพจน์ มาก