ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "ยม"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "ยม"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
ร้องไห้เสียใจ
เครงคร่ำร้องไห้
สะอึกสะอื้นร้องไห้
โฮร้องไห้
ซะซิกซะแซะร้องไห้
พิลาปร้องไห้
กันแสงร้องไห้
จะจ๊าร้องไห้
แหกปากร้องร้องไห้