ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "มานพ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "มานพ"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
ชนคำไวพจน์ คน
มนุษย์คำไวพจน์ คน
บุรุษคำไวพจน์ คน
คำไวพจน์ เรียนรู้คำไวพจน์ การศึกษา
มรรตยคำไวพจน์ คน
นรคำไวพจน์ คน
ถิ่นคำไวพจน์ ที่
บ่อเกิดคำไวพจน์ ที่

คำศัพท์ หมวด "คำไวพจน์ คน" เหมือนกับ "มานพ"   ได้แก่