ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "มัชฌันติกสมัย"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    มัชฌันติกสมัย

    หมวดหมู่ เวลา

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "มัชฌันติกสมัย"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
กลางวันเวลา
อนาคตเวลา
กลาางคืนเวลา
เช้ามืดเวลา
รัตติกาลเวลา
บัดเวลา
มะลำเวลา
จิรกาลเวลา
สัญฌาเวลา