ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "มหิงสา"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "มหิงสา"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
กระบือคำไวพจน์ ควาย
กาสรคำไวพจน์ ควาย

คำศัพท์ หมวด "คำไวพจน์ ควาย" เหมือนกับ "มหิงสา"   ได้แก่