ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "มหาสมุทร"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "มหาสมุทร"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
ทะเลทะเล
สินธูทะเล
สายน้ำทะเล
สินธุทะเล
สินธุ์ทะเล
ลำน้ำทะเล

คำศัพท์ หมวด "ทะเล" เหมือนกับ "มหาสมุทร"   ได้แก่