ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "มหาสมุทร"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "มหาสมุทร"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
สินธูคำไวพจน์ ทะเล
สายน้ำคำไวพจน์ ทะเล
ทะเลคำไวพจน์ ทะเล
แม่น้ำคำไวพจน์ ทะเล
น้ำคำไวพจน์ ทะเล
เอาเรื่องคำไวพจน์ มาก
พหูคำไวพจน์ มาก
จัดคำไวพจน์ มาก
มหันต์คำไวพจน์ มาก

คำศัพท์ หมวด "คำไวพจน์ ทะเล" เหมือนกับ "มหาสมุทร"   ได้แก่