ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "มหา"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "มหา"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
มหึมาคำไวพจน์ ใหญ่ กว้าง
ไพศาลคำไวพจน์ ใหญ่ กว้าง
พิบูลย์คำไวพจน์ ใหญ่ กว้าง
มหันต์คำไวพจน์ ใหญ่ กว้าง
มโหฬารคำไวพจน์ ใหญ่ กว้าง

คำศัพท์ หมวด "คำไวพจน์ ใหญ่ กว้าง" เหมือนกับ "มหา"   ได้แก่