ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "มรณะ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "มรณะ"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
อาสัญคำไวพจน์ ตาย
บรรลัยคำไวพจน์ ตาย
วายชนม์คำไวพจน์ ตาย
ปรลัยคำไวพจน์ ตาย
วายปราณคำไวพจน์ ตาย
วายชีพคำไวพจน์ ตาย
ดับจิตคำไวพจน์ ตาย
คำไวพจน์ เรียนรู้คำไวพจน์ การศึกษา
สัญจรคำไวพจน์ ไป

คำศัพท์ หมวด "คำไวพจน์ ตาย" เหมือนกับ "มรณะ"   ได้แก่