ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "ภวังคจิต"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ภวังคจิต

    หมวดหมู่ จิต

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "ภวังคจิต"   ได้แก่