ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "พุทธาวาส"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    พุทธาวาส

    หมวดหมู่ วัด

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "พุทธาวาส"   ได้แก่