ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "พิรุณ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    พิรุณ

    หมวดหมู่ ฝน

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "พิรุณ"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
วัสฝน
พลาหกฝน
วรรษฝน
พรรษฝน
วัสสานะฝน
วัสนะฝน
พรำฝน
หยิม ๆฝน
ปรอย ๆฝน