ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "พิบูลย์"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "พิบูลย์"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
มหึมาคำไวพจน์ ใหญ่ กว้าง
ไพศาลคำไวพจน์ ใหญ่ กว้าง
มหันต์คำไวพจน์ ใหญ่ กว้าง
มหาคำไวพจน์ ใหญ่ กว้าง
มโหฬารคำไวพจน์ ใหญ่ กว้าง

คำศัพท์ หมวด "คำไวพจน์ ใหญ่ กว้าง" เหมือนกับ "พิบูลย์"   ได้แก่