ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "พากย์"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "พากย์"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
วัจนาคำไวพจน์ คำพูด
วัจนะคำไวพจน์ คำพูด
วาจาคำไวพจน์ คำพูด
พจนาคำไวพจน์ คำพูด
ถ้อยคำไวพจน์ คำพูด
วจีคำไวพจน์ คำพูด
พาทีคำไวพจน์ คำพูด
คำไวพจน์ เรียนรู้คำไวพจน์ การศึกษา
ถิ่นคำไวพจน์ ที่

คำศัพท์ หมวด "คำไวพจน์ คำพูด" เหมือนกับ "พากย์"   ได้แก่