ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "พลาหก"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/2

    พลาหก

    หมวดหมู่ ฝน

  • 2/2

    พลาหก

    หมวดหมู่ เมฆ

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "พลาหก"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
พิรุณฝน
วัสฝน
วรรษฝน
พรรษฝน
วัสสานะฝน
วัสนะฝน
พรำฝน
หยิม ๆฝน