ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "พลาหก"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  พลาหก

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ฝน

 • 2/2

  พลาหก

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ เมฆ

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "พลาหก"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
พิรุณคำไวพจน์ ฝน
วัสคำไวพจน์ ฝน
วรรษคำไวพจน์ ฝน
พรรษคำไวพจน์ ฝน
วัสสานะคำไวพจน์ ฝน
วัสนะคำไวพจน์ ฝน
หยิม ๆคำไวพจน์ ฝน
ปรอย ๆคำไวพจน์ ฝน
วุฐิคำไวพจน์ ฝน