ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "พระราชินี"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "พระราชินี"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
ราชญีกษัตริย์ที่เป็นผู้หญิง
นางพญากษัตริย์ที่เป็นผู้หญิง
นฤปัตนีกษัตริย์ที่เป็นผู้หญิง
ราชินีกษัตริย์ที่เป็นผู้หญิง
พระมเหสีกษัตริย์ที่เป็นผู้หญิง
มเหสีกษัตริย์ที่เป็นผู้หญิง
นางผู้เป็นใหญ่กษัตริย์ที่เป็นผู้หญิง

คำศัพท์ หมวด "กษัตริย์ที่เป็นผู้หญิง" เหมือนกับ "พระราชินี"   ได้แก่