ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "พระนารายณ์"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "พระนารายณ์"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
ธราธรคำไวพจน์ พระวิษณุ
ศางดีคำไวพจน์ พระวิษณุ
กฤษณะคำไวพจน์ พระวิษณุ
ไวกุณฐ์คำไวพจน์ พระวิษณุ
ไกษพคำไวพจน์ พระวิษณุ
สวภูคำไวพจน์ พระวิษณุ
จักรปาณีคำไวพจน์ พระวิษณุ
พระจักรีคำไวพจน์ พระวิษณุ
พระกฤษณ์คำไวพจน์ พระวิษณุ