ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "พระทรงหงส์"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "พระทรงหงส์"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
กัมลาศคำไวพจน์ พระพรหม
สรษดาคำไวพจน์ พระพรหม
วิธาดาคำไวพจน์ พระพรหม
ธาดาคำไวพจน์ พระพรหม
กมลาสน์คำไวพจน์ พระพรหม
ศางดีคำไวพจน์ พระวิษณุ
พระนารายณ์คำไวพจน์ พระวิษณุ
วัชรินทร์คำไวพจน์ พระอินทร์
มรุตวานคำไวพจน์ พระอินทร์

คำศัพท์ หมวด "คำไวพจน์ พระพรหม" เหมือนกับ "พระทรงหงส์"   ได้แก่