ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "พระทรงหงส์"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "พระทรงหงส์"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
สรษดาคำไวพจน์ พระพรหม
วิธาดาคำไวพจน์ พระพรหม
ธาดาคำไวพจน์ พระพรหม
กมลาสน์คำไวพจน์ พระพรหม
กัมลาศคำไวพจน์ พระพรหม
จัตุพักตร์คำไวพจน์ พระพรหม
นิรทรุหิณคำไวพจน์ พระพรหม
ปรชาบดีคำไวพจน์ พระพรหม
ศางดีคำไวพจน์ พระวิษณุ

คำศัพท์ หมวด "คำไวพจน์ พระพรหม" เหมือนกับ "พระทรงหงส์"   ได้แก่