ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "พระกฤษณ์"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "พระกฤษณ์"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
ธราธรคำไวพจน์ พระวิษณุ
ศางดีคำไวพจน์ พระวิษณุ
พระนารายณ์คำไวพจน์ พระวิษณุ
กฤษณะคำไวพจน์ พระวิษณุ
ไวกุณฐ์คำไวพจน์ พระวิษณุ
ไกษพคำไวพจน์ พระวิษณุ
สวภูคำไวพจน์ พระวิษณุ
ธราธารคำไวพจน์ พระวิษณุ
จักรปาณีคำไวพจน์ พระวิษณุ
พระจักรีคำไวพจน์ พระวิษณุ