ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "พรหมภูติ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    พรหมภูติ

    กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม กาล/เวลา

    หมวดหมู่ คำไวพจน์ เวลา

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "พรหมภูติ"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
หัวค่ำคำไวพจน์ เวลา
ย่ำค่ำคำไวพจน์ เวลา
โพล้เพล้คำไวพจน์ เวลา
เข้าไต้เข้าไหคำไวพจน์ เวลา
กาลคำไวพจน์ เวลา
นิสาทิคำไวพจน์ เวลา
มัชฌันติกสมัยคำไวพจน์ เวลา
ละมาคำไวพจน์ เวลา
นิศากาลคำไวพจน์ เวลา