ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "พรรษ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    พรรษ

    หมวดหมู่ ฝน

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "พรรษ"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
พิรุณฝน
วัสฝน
พลาหกฝน
วรรษฝน
วัสสานะฝน
วัสนะฝน
พรำฝน
หยิม ๆฝน
ปรอย ๆฝน