ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "พยัคฆา"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "พยัคฆา"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
พยัคฆ์คำไวพจน์ เสือ
พาฬคำไวพจน์ เสือ
ขาลคำไวพจน์ เสือ
ศารทูลคำไวพจน์ เสือ
คำไวพจน์ เรียนรู้คำไวพจน์ การศึกษา
ถิ่นคำไวพจน์ ที่
บ่อเกิดคำไวพจน์ ที่
แว่นแคว้นคำไวพจน์ ที่

คำศัพท์ หมวด "คำไวพจน์ เสือ" เหมือนกับ "พยัคฆา"   ได้แก่