ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "พยัคฆา"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "พยัคฆา"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
พยัคฆ์คำไวพจน์ เสือ
พาฬคำไวพจน์ เสือ
ขาลคำไวพจน์ เสือ
เอาเรื่องคำไวพจน์ มาก
พหูคำไวพจน์ มาก
จัดคำไวพจน์ มาก
มหันต์คำไวพจน์ มาก
โอฬารคำไวพจน์ มาก
หลายคำไวพจน์ มาก

คำศัพท์ หมวด "คำไวพจน์ เสือ" เหมือนกับ "พยัคฆา"   ได้แก่