ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "พจนา"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "พจนา"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
วัจนาคำไวพจน์ คำพูด
วัจนะคำไวพจน์ คำพูด
วาจาคำไวพจน์ คำพูด
พากย์คำไวพจน์ คำพูด
ถ้อยคำไวพจน์ คำพูด
วจีคำไวพจน์ คำพูด
พาทีคำไวพจน์ คำพูด
คำไวพจน์ เรียนรู้คำไวพจน์ การศึกษา
เต้าคำไวพจน์ ไป

คำศัพท์ หมวด "คำไวพจน์ คำพูด" เหมือนกับ "พจนา"   ได้แก่