ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "ปุถุโลม"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ปุถุโลม

    กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม สัตว์

    หมวดหมู่ คำไวพจน์ ปลา

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "ปุถุโลม"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
มีนคำไวพจน์ ปลา
มัจฉาชาติคำไวพจน์ ปลา
ชลจรคำไวพจน์ ปลา
มิตคำไวพจน์ ปลา
มีนาคำไวพจน์ ปลา
อัมพุชาคำไวพจน์ ปลา
มัจฉาคำไวพจน์ ปลา
มัสยาคำไวพจน์ ปลา
วารีชาติคำไวพจน์ ปลา

คำศัพท์ หมวด "คำไวพจน์ ปลา" เหมือนกับ "ปุถุโลม"   ได้แก่