ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "ปันนคนาสน์"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ปันนคนาสน์

    กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม วรรณคดี/เทพนิยาย

    หมวดหมู่ คำไวพจน์ ครุฑ

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "ปันนคนาสน์"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
สุวรรณกายคำไวพจน์ ครุฑ
สุบรรณคำไวพจน์ ครุฑ
วิษณุรถคำไวพจน์ ครุฑ
ขเดศวรคำไวพจน์ ครุฑ
กาศยปคำไวพจน์ ครุฑ
เวนไตยคำไวพจน์ ครุฑ
นาคานดกคำไวพจน์ ครุฑ
ขนบคาศน์คำไวพจน์ ครุฑ
ไวนเตยะคำไวพจน์ ครุฑ