ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "ปัณฑูร"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "ปัณฑูร"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
ศุภรคำไวพจน์ สีขาว
เศวตรคำไวพจน์ สีขาว
หงคำไวพจน์ สีแดง
มณีราคคำไวพจน์ สีแดง
มันปูคำไวพจน์ สีแดง
สีน้ำเงินคำไวพจน์ สีคราม
เลือดนกคำไวพจน์ สีแดง
โรหิตคำไวพจน์ สีแดง
ประวาลวรรณคำไวพจน์ สีแดง
โลหิตคำไวพจน์ สีแดง

คำศัพท์ หมวด "คำไวพจน์ สีขาว" เหมือนกับ "ปัณฑูร"   ได้แก่