ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "ปัณฑูร"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "ปัณฑูร"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
เศวตรคำไวพจน์ ขาว
ศุภรคำไวพจน์ ขาว
ธวัลคำไวพจน์ ขาว
ศุกรคำไวพจน์ ขาว
คำไวพจน์ เรียนรู้คำไวพจน์ การศึกษา
ยาตราคำไวพจน์ ไป
สัญจรคำไวพจน์ ไป
จรคำไวพจน์ ไป
เต้าคำไวพจน์ ไป

คำศัพท์ หมวด "คำไวพจน์ ขาว" เหมือนกับ "ปัณฑูร"   ได้แก่