ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "ปัจจามิตร"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ปัจจามิตร

    กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม คน/มนุษย์

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "ปัจจามิตร"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
เวรีคำไวพจน์ ศัตรู
ปัจนึกคำไวพจน์ ศัตรู
อริคำไวพจน์ ศัตรู
ไพรีคำไวพจน์ ศัตรู
คู่อริคำไวพจน์ ศัตรู
ปรปักษ์คำไวพจน์ ศัตรู
ไพรินทร์คำไวพจน์ ศัตรู
วิปักษ์คำไวพจน์ ศัตรู