ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "ปรัตยา"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "ปรัตยา"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
บุตรคำไวพจน์ ลูกชาย
โอรสคำไวพจน์ ลูกชาย
เอารสคำไวพจน์ ลูกชาย
ตนุชคำไวพจน์ ลูกชาย
กูนคำไวพจน์ ลูกชาย

คำศัพท์ หมวด "คำไวพจน์ ลูกชาย" เหมือนกับ "ปรัตยา"   ได้แก่