ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "ประทุษฐจิต"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ประทุษฐจิต

    หมวดหมู่ จิต

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "ประทุษฐจิต"   ได้แก่