ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "ประทุษฏจิต"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ประทุษฏจิต

    หมวดหมู่ จิต

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "ประทุษฏจิต"   ได้แก่