ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "ประณม"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ประณม

    กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม คำกริยาแสดงการเคารพ/ทักทาย

    หมวดหมู่ คำไวพจน์ ไหว้

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "ประณม"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
คำนับคำไวพจน์ ไหว้
ประณตคำไวพจน์ ไหว้
นอบนัอมคำไวพจน์ ไหว้
วันทาคำไวพจน์ ไหว้
ไหว้คำไวพจน์ ไหว้
ถวายบังคมคำไวพจน์ ไหว้
เอาเรื่องคำไวพจน์ มาก
พหูคำไวพจน์ มาก
จัดคำไวพจน์ มาก