ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "ปรอย ๆ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ปรอย ๆ

    หมวดหมู่ ฝน

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "ปรอย ๆ"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
พิรุณฝน
วัสฝน
พลาหกฝน
วรรษฝน
พรรษฝน
วัสสานะฝน
วัสนะฝน
พรำฝน
หยิม ๆฝน