ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "ปฐพี"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "ปฐพี"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
พิภพคำไวพจน์ แผ่นดิน
ภพคำไวพจน์ แผ่นดิน
มหิคำไวพจน์ แผ่นดิน
ธราคำไวพจน์ แผ่นดิน
ธเรษตรีคำไวพจน์ แผ่นดิน
ธรณินคำไวพจน์ แผ่นดิน
ภูวดลคำไวพจน์ แผ่นดิน
พสุนทราคำไวพจน์ แผ่นดิน
พสุมดีคำไวพจน์ แผ่นดิน