ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "บุษบา"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "บุษบา"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
มาลีคำไวพจน์ ดอกไม้
สุคันธชาติคำไวพจน์ ดอกไม้
บุษบงคำไวพจน์ ดอกไม้
โกสุมคำไวพจน์ ดอกไม้
มาลาคำไวพจน์ ดอกไม้
ผกามาศคำไวพจน์ ดอกไม้
บุปผาคำไวพจน์ ดอกไม้
บุษบันคำไวพจน์ ดอกไม้
บุปผชาติคำไวพจน์ ดอกไม้