ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "บุรุษธรรม"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    บุรุษธรรม

    หมวดหมู่ คติ

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "บุรุษธรรม"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
อุปบัติคติ
สุภาษิตคติ
เวท-คติ
ความเป็นไปคติ
อนัญคติคติ
วิธีคติ
เวทคติ
บทเรียนคติ
ลัทธิคติ