ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "บุรุษ"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "บุรุษ"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
ชนคำไวพจน์ คน
มานพคำไวพจน์ คน
นรคำไวพจน์ คน
มนุษย์คำไวพจน์ คน
มรรตยคำไวพจน์ คน
คำไวพจน์ เรียนรู้คำไวพจน์ การศึกษา
ถิ่นคำไวพจน์ ที่
บ่อเกิดคำไวพจน์ ที่

คำศัพท์ หมวด "คำไวพจน์ คน" เหมือนกับ "บุรุษ"   ได้แก่