ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "บุรุษ"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  บุรุษ

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม คน/มนุษย์

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ คน

 • 2/2

  บุรุษ

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม คน/มนุษย์

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "บุรุษ"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
นรคำไวพจน์ คน
ชนคำไวพจน์ คน
มานพคำไวพจน์ คน
มรรตยคำไวพจน์ คน
มนุษย์คำไวพจน์ คน
เอาเรื่องคำไวพจน์ มาก
พหูคำไวพจน์ มาก
จัดคำไวพจน์ มาก
มหันต์คำไวพจน์ มาก

คำศัพท์ หมวด "คำไวพจน์ คน" เหมือนกับ "บุรุษ"   ได้แก่